Львівського національного університету імені І.Франка

кімн.Г-308, вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000

Напишіть нам
 ENG

 

 

Лауреатом у 2014 р. Нагороди імені Івана Виговського, заснованої низкою польських університетів (Варшавським, Ягеллонським, Жешівським та ін.)* в галузі гуманітарних наук став історик, академічний викладач, знавець українсько-польських відносин, фахівець в царині східного виміру політики Європейського Союзу та Польщі - директор Інституту європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка професор Богдан Гудь.

 

*Нагорода імені Івана Виговського Варшавського університету має за мету відзачення заслуг громадян України в розвитку науки, культури і громадського життя, в удосконаленні й розвитку громадянського суспільства в Україні, а також у побудові демократичної України, націленої в Європу і яка дотримується найкращих традицій давньої Речі Посполитої, а також плекає історичні, сучасні й майбутні зв'язки України з Польщею та Європою. Лауреат Нагороди у галузі гуманітарних наук отримує можливість річного наукового перебування в почергово відвідуваних 6 польських університетах, де може викладати на теми, пов'язані з історією чи сучасністю України та регіону, українсько-польських відносин, а також розвивати власні архівні й дослідницькі праці.

 

 

Інститут європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка було створено 2 жовтня 2000 р. До складу ІЄІ входять два відділи: відділ Польщі та відділ країн ЄС, котрі займаються вивченням інтеграційних процесів в Європі та досвіду країн Центральної та Східної Європи. Теми наукових досліджень ІЄІ - "Роль і місце України в процесах європейської інтеграції", "Розширення Європейського Союзу: наслідки та перспективи для України" що, у свою чергу, визначає наступні напрями діяльності:
- вивчення генези ідеї євроінтеграції та формування Європейського Союзу;
- дослідження механізму функціонування ЄС;
- вивчення досвіду політичної та економічної модернізації країн ЄС;
- з'ясування сучасного стану і перспектив двосторонніх стосунків як загалом, так і на різних галузевих рівнях;
- налагодження багатосторонньої співпраці в інформаційному просторі Європи;
- дослідження стану та перспектив політичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом;
- обґрунтування форм та методів співробітництва згідно Угоди про партнерство та співробітництво;
- вивчення проблем трансформації постсоціалістичних суспільств України та Польщі;
- вивчення досвіду участі Польщі в європейських інтеграційних процесах;
- аналіз розвитку співробітництва між Україною та Польщею в контексті входження України до європейських та євроатлантичних структур.

Відділ країн ЄС було створено одночасно з ІЄІ.
Основна тематика досліджень:
- входження України в європейський правовий простір;
- участь України у формуванні системи колективної безпеки в Європі;
- двостороннє співробітництво України з державами-членами ЄС;
- вивчення досвіду адаптації права країн-кандидатів у члени ЄС до правових стандартів Європейського Союзу;
- аналіз міграційної політики ЄС в контексті його розширення.

Відділ Польщі було створено на базі Інституту Польщі ЛНУ імені І.Франка, заснованого у червні 1998 р.
Основна тематика досліджень:
- політична та соціально економічна історія Польщі ХІХ-ХХ століть;
- досвід трансформації посткомуністичного суспільства у РП;
- вивчення досвіду участі Польщі в інтеграційних процесах в Європі;
- розвиток двостороннього співробітництва між Україною та Польщею;
- сприяння транскордонному співробітництву між державами.

Інститут налагодив наукові зв'язки з низкою закордонних та українських інституцій, що працюють над суміжною науковою проблематикою. Зокрема, кафедрою європеїстики Ягеллонського університету ( Краків, Польща); кафедрою європеїстики імені Жана Монне Щецінського університету (Польща); Інститутом міжнародних відносин, міжнародного права та європейського права Іннсбрукського університету імені Франца Леопольда (Австрія); Фундацією імені Роберта Шумана (Варшава, Польща) та інші. В рамках цього співробітництва Інститутом було організовано і проведено ряд конференцій і семінарів з проблем розширення інтеграційних процесів, глобалізації та їхнього впливу на суспільно-політичне життя в Україні. Зокрема, міжнародний науковий семінар на тему:"Нейтральні держави в процесі європейської інтеграції: Австрія та Україна. Порівняння"; круглий стіл "Між Сходом та Заходом: куди прямує Україна?"; міжнародна науково-теоретична конференція "Глобалізаційні та інтеграційні процеси в сучасному світі: виклики та шанси для України"; міжнародна наукова конференція "Європейське право сьогодні: наука, освіта, практика", міжнародний студентський семінар "Партнерство задля миру", міжнародний круглий стіл "Програма Східного Партнерства - новий вимір відносин України та ЄС" та ін.
Працівники Інституту надають консультативну допомогу студентам факультетів міжнародних відносин, журналістики, філософського у написанні рефератів та наукових робіт з європейської тематики. Інститут надає також допомогу Студентській асоціації європейського права, Євроклубу ЛНУ та асоціації студентів-міжнародників "Молода дипломатія" та європейській асоціації студентів-правників ELSA у проведенні заходів з проблем європейської інтеграції.

Наукова тематика інституту включає роботу над держбюджетною темою Єі-80Ф "Розробка методики оцінювання впливу режимів кордонів України на перспективи її європейської та євроатлантичної інтеграції". Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Мальський М.З. Тема виконується з січня 2010 р. по грудень 2012 р. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України особливе місце посідає співробітництво з ЄС та НАТО. Успіх просування України до них значною мірою залежать від ситуації на її кордонах. Актуальним залишається завдання завершення процесів делімітації й демаркації кордонів України, вжиття дієвих заходів для недопущення перетворення її на транзитера, накопичувача та постачальника нелегальних мігрантів, наркотиків і зброї. Цьому повинні сприяти міжнародні програми з облаштування північно-східного українського кордону, а також оформлення договорів про реадмісію між Україною - з одного боку, та Молдовою, Білоруссю, Росією - з іншого. Водночас необхідно посилювати прозорість кордонів України з країнами-членами ЄС та НАТО, добиватися реальної лібералізації візового режиму з ними, що сприятиме формуванню позитивної громадської думки в Україні щодо європейських та євроатлантичних структур.

 

 

 

 

Портал 'Громадський простір' : Civic Space Internet
Portal