Історія та політичний устрій Польщі

 

1.       Chodakiewicz Marek Jan. Żydzi i polacy. 1918-1955. Współistnienie – zagłada – komunizm. Biblioteka Frondy. Warszawa, 2000.

2.       Dolnicki Bogdan. Samorząd terytorialny. Zakamycze, 2001.

3.       Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Zakamycze, 1998.

4.       Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Wyd. II. Zakamycze, 2001.

5.       Odpowiedzialność organów Samorządu terytorialnego i administracji rządowej za stan środowiska na Ukrainie i w Polsce. Zeszyty naukowe №3. Przemyśl, 1999.  

6.       Regulski Jerzy. Samoząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja.Warszawa, 2000.

7.       Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie. Doświadczenia i perspektywy. Zeszyty naukowe №2. Przemyśl, 1998.

8.       Sarnecki Paweł. Prezydent Ryecyzpospolitej Polski. Zakamycze, 2000.

9.       Skrzydło Wiesław. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. - Zakamycze, 2000.  

10.   Skrzydło Wiesław. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wzdanie IV. - Zakamycze, 2002.  

11.   Dudzik Sławomir. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Zakamycze, 1998.

12.   Dudzik Sławomir. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Zakamycze, 1998.

13.   Marek Cisek. PPS przed rozłamem 1892-1921. Ustrój gospodarczy w programach. Tyczyn, 2002. (2 eks.)

14.   Pod redakcją M. Pazdan. Valeat aequitas. Katowice 2000.

15.   Sylwestrzak Andrzej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Branta 2001.

16.   Wawrzyniak Jan. Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego. Branta  1999.

17.   Skrzydło Wiesław. Ustrói polityczny RP w świetle z 1997 roku. Zakamycze, 2000.

18.   Skrzydło Wiesław. Ustrói polityczny RP w świetle z 1997 roku. Zakamycze, 2002.

19.   Pod redakcą Zygmunta Niewiadomskiego. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Branta 2001.