Культура

 

1.       Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko. Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań 2002.

2.       Człowiek i kultury. Warszawa Tyczyn. 2001.

3.       Zbigniew Stachowski. Dyktat, protest i integracja w kulturze. Warszawa Tyczyn. 2002.

4.       Jan Pruszyński. Dziedzictwo kultury polski. Jego straty i ochrona prawna. Tom II. Zakamycze 2001.

5.       Kazimierz Wolny-Zmorzyński. O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeszów, 1998.