Польсько-українські стосунки

 

1.       Kerski Basil, Kowalczyk Andrzej Stanisław. Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem.

2.       Andrzej Ananicz. Dynamika stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991-1996. Kraków 1997.

3.       Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 15-16. Warszawa, 2003.

4.       Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka, rynek, konsument. Warszawa, 2003. ( 2 ekz.)

5.       Конєчна Йоанна. Поляки-українці, Польща-Україна – парадокси стосунків між сусідами. Міжнародний фонд “Відродження”. Київ, 2003. (2 екз.)