Польсько-німецькі стосунки

 

1.       Drogi do Europy. Pod redakcją Jerzego Kranza i Janusza Reitera. Warszawa, 1998.

2.       Polacy wobec integracji Polski z Unia Europejską. Warszawa, 1998.

3.       Polen Deutschland Annäherungen. 1 (22), 1999.

4.       Procesy akulturacji-asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku. Pod red. Witolda Molika i Roberta Traby.