Навчальна література, підручники

 

1.       Altkorn Jerzy. Marketing w turystyce. Warszawa, 2000.

2.       Bariery rozwoju polskiego rynku ubiespieczeniowego. Pod red. Wandy Sułkowskiej. Podręcznik. Zakamycze, 2000.

3.       Bojarski Łukasz, Płatek Monika. Z prawem na ty. Podręcznik. Zakamycze, 1999.

4.       Chorązy Krzysztof, Taras Wojciech, Wróbel Andrzej. Postępowanie administracyjne. Podręcznik. Wyd. II. Zakamycze, 2000.

5.       Czepelak  Marcin, Halberda Jan i in. Historia prawa sądowego. Repetytorium. Zakamycze, 2000.

6.       Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytyczych. Warszawa, 2001.

7.       Entdeckungsreise durch Europa. Europa in Bewegung. Luxemburg, 1996.

8.       Europa – twoja długoterminowa lokata. Pod red. Beaty Łuby-Krolik, Mirosława Sielatyckiego. Scenariusze lekcji dla liceów. Warszawa, 1998.

9.       Fischer Bogdan, Skruch Michał, Szewczyk Paweł. Wzóry umów w prawie komputerowym. Część I - II. Zakamycze, 2001.

10.   Gniewka Edward. O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Zakamycze, 2000.

11.   Grzegorczyk Tomasz. Nowela do prawa wykroczeń. Komentarz. Zakamycze, 1999.

12.   Hanausek Tadeusz. Kryminalistyka. Zarys wykladu. Wyd.Ш. - Zakamycze, 1998.

13.   Hołda Zbigniew. Prawo karne wykonawcze. Zakamycze, 1999.

14.   Jagielski Mariusz. Prezydent USA jako szef administracji. Zakamycze, 2000.

15.   Jakliński Andrzej, Marek Zdzisław. Medycyna sądowa dla prawników. Wyd.II. Zakamycze, 1999.

16.   Jończyk Jan. Prawo zabiezpieczenia społecznego. Podręcznik. Zakamycze, 2001.

17.   Juszka Kazimiera. Wersja kryminalistyczna. Materiały pomocnicze. Kraków, 1997.

18.   Kmiecik Romuald. Skrętowicz Edward. Proces karny. Część ogólna. Kraków-Lublin, 1999.

19.   Kmiecik Zbigniew R. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. Repetytorium. Wyd.III. Zakamycze, 2000.

20.   Lanthaler Werner, Zugmann Johanna. Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze. Warszawa, 2000.

21.   Lipiński Alexander. Elementy prawa ochrony środowiska. Zakamycze, 2001.

22.   Nowacki Józef, Zygmunt Tobor. Wstęp do prawoznawstwa. Zakamycze, 2000.

23.   Odkrywanie Europy. Europejska podróż. Warszawa, 1996.

24.   Odkrywanie Europy. Europejska podróż. Warszawa, 1996. (2 ekz.)

25.   Palmirski Tomasz, Pabis Robert, Reszczyński Jarosław.  Prawo rzymske. Repetytorium. Zakamycze, 2000.

26.   Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata. Socjologja prawa. Zarys wykładu. Zakamycze, 2000.

27.   Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata. Socjologja prawa. Zarys wykładu. Wydanie II. Zakamycze, 2001.

28.   Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata. Socjologja prawa. Zarys wykładu. Zakamycze, 2000.

29.   Polityka zagraniczna Niemiec w XX wieku. Warszawa, 1997 (2 ekz.)

30.   Polityka zagraniczna Niemiec w XX wieku. Warszawa, 1997.(1 ekz.)

31.   Skrzydło Wiesław. Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku. Podręcznik. Wyd. II. Uaktualnione. Zakamycze, 2000.

32.   Stańdo-Kawecka Barbara. Prawne podstawy resocjalizacji. Zakamycze, 2000.

33.   Stryjski Karol J. Zarys teorii stosunków międzynarodowych. Łodź, 2000. (2 ekz. )

34.   Stryjski Karol J. Zarys zeorii stosunków międzynarodowych. Łodź, 2000. (1 ekz. )

35.   Thesing Jozef (red.). Chrześcijańska demokracja w XX wieku. Warszawa, 1997.

36.   Tokarczyk Roman. Komparatystyka prawnicza. Zakamycze, 2000.

37.   Tokarczyk Roman. Prawa narodzin, życia i śmierci. Zakamycze, 1999.

38.   Tokarczyk Roman. Prawo amerykańskie. Zakamycze, 2000.

39.   Tokarczyk Roman. Współczesne kultury prawne. Zakamycze, 2000.

40.   Wasyl Anna Maria, Palmirski Tomasz. Responsa prudentium. Zakamycze, 2000.

41.   Wojna o lody malinowe. Komisja Europejska, 1997.

42.   Wojna o lody malinowe. Komisja Europejska, 1997. (2 екз.)

43.   Woładkiewicz Witold, Zabłocka Maria. Prawo rzymske. Instytucje. Warszawa, 1996.

44.   Zdyb Marian. Publiczne prawo gospodarcze. Podręcznik. Wyd.II. Zakamycze, 1998.

45.   Zirk-Sadowski Marek. Wprowadzenie fo filozofii prawa. Podręcznik. Zakamycze, 2000.

46.   Wierzbicki Bogdan. Uchodźcy w prawie międzynarodowym. Wydawnictwo naukowe PWN. 1993.

47.   Pazdan Maksymilian. Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 6. Warszawa 2000.

48.   Lech Gardocki. Prawo karne. 7. wydanie. C H BECK. Warszawa,2001.

49.   Zbigniew Radwański. Zobowiązania – część ogólna. 3. wydanie. C H BECK. Warszawa,2001.

50.   Zbigniew Hołda. Prawo karne wykonawcze. (2 ekz..). Zakamycze, 1998.

51.   Marian Zdyb. Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Zakamycze, 2000.

52.   Aleksandr Lipiński. Prawne podstawy ochrony środowiska. Zakamycze, 2002.

53.   Leszek Leszczyński. Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Zakamycze, 2001.

54.   Krzystof Chorąźy, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Postępowanie administraczjne i postępowanie egyekuczjne w administracji. Zakamycze, 2002.

55.   Lech Dubel, Andrzej Korybski, Zbigniew Markwart. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Zakamycze, 2002.

56.   Zdyb Marian. Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Zakamycze 2002.

57.   Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam. Rzymskie prawo prywatne. Zarys wakładu. Zakamycze 2002.

58.   Janusz Gilas. Międzynarodowe prawo gospodarcze. Branta 1998.