Integracja Europejska

( )

 

CURRICULA

1.       Amin Shakir Mahmoud, Justyński Janusz. Podstawy prawa europejskiego dla szkół wyższych. (2) Treści programove. Łodż, 1998. (2 ekz.)

2.       Vickerman Roger. Podstawy ekonomii europejskiej dla szkół wyższych. (1) Treści programove. Łodż, 1998. (2 ekz.)

3.       Kazimierz Sobotka. Kultura w procesie integracji europejskiej. Łodż, 1998.

4.       Maria C. Błaszczyk, Janusz Świerkocki. Wybrane problemy integracji europejskiej. Łodż, 1998.

LEKTURY

1.       Bielska Iwona. Uprawnienia konsumenta do korzystania z przysługującej ochrony prawnej. (30) Łodż, 1998.

2.       Bilski Janusz. Unia Gospodarcza i Walutowa oraz kryteria konwergencji. (48) Łodż, 1998.

3.       Błaszczyk Maria Celina, Maro Paweł. Przystąpienie do Unii Europejskiej: czynniki warunkujące rozszerzenie Unii oraz proces negocjacji. (39) Łodż, 1998.

4.       Burnewicz Jan. Polityka transportowa Unii Europejskiej. (51) Łodż, 1998.

5.       Górka Maciej. Implementacja dyrektyw wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (17) Łodż, 1998.

6.       Górka Maciej. Status zawodów prawniczych w Europie.(54) Łodż, 1998.

7.       Górka Maciej. Swoboda poruszania się osób na obszarze Unii Europejskiej. (14) Łodż, 1998.

8.       Jasiński Leszek. Integracja europejska po Maastricht. (15) Łodż, 1998.

9.       Jasiński Leszek. Jednolity Rynek Wewnętrzny I. (34) Łodż, 1998.

10.   Jasiński Leszek. Jednolity Rynek Wewnętrzny II. (35) Łodż, 1998.

11.   Jaworski Robert. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej a Polska. (49) Łodż, 1998.

12.   Konopacki Stanisław, Miszczak Ewa. Od stowarzyszenia do członkostwa. Perspektywa Konferencji Międzyrządowej. (11) Łodż, 1998.

13.   Kopytko Krzysztof. Zasady, procedury i stosowanie Europejskiej Polityki Konkurencji. (29) Łodż, 1998.

14.   Kozak Marek. Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. (10) Łodż, 1998.

15.   Sobierajska-Jeneralczyk Anna. Zarządzanie sprawami publicznymi w procesie integracji europejskiej. (43) Łodż, 1998.

16.   Świerkocki Janusz. Unia cekna i strefa wolnego handlu. (22) Łodż, 1998.

17.   Sznajder Magdalena. Rynek Wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. (31) Łodż, 1998.

18.   Wilczek Paweł. Rynek Wewnętrzny Usług. (32) Łodż, 1998.

19.   Zakrzewska Agnieszka. Hiszpańska droga do Unii Europejskiej. (13) Łodż, 1998.

STUDIA

1.       Borkowska Anna. Uwarunkowania skutecznego rozszerzenia Unii Europejskiej. (3) Łodż, 1998.

2.       Radzimińska Teresa. Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej.(2) Łodż, 1998.

STUDIES

1.       Świerkocki Janusz. Accession Negotiations Selected Results. Interim Report. (4) Conference Papers. Łodż, 2000.

MONOGRAFIE

1.       Orlowski Witold M. Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej. (1) Łodż, 1998 (2 ekz).

2.       Tsoukalis Lukas. Nowa ekonomia europejska.(4) Łodż, 1998.

 

Egzamin doradcy podatkowego

 

1.       Banach Jósef, Sibrecht-Ośka Ewa. Doradztwo podatkowe, żródła i wykładnia prawa. Warszawa, 1998.

2.       Bielińska Inarda, Lipka Krzysztof. Podatek dochodowy od osób prawnych. Warszawa, 1998.

3.       Brzeszczyńska S., Kaźmierski A. Podatki samorządowe. Warszawa, 1997.

4.       Dmowska Donata. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Warszawa, 1998.

5.       Haas-Symotiuk Maria, Kiziukiewicz Teresa. Rachunkowość i księgi podatkowe. Warszawa, 1999.

6.       Kamińska Anna. Zobowiązania podatkowe. Warszawa, 1998.

7.       Kamiński J., Maruchin W. VAT, akcyza i banderolowsnie wyrobów akcyzowych. 2. wydanie. Warszawa, 1998.

8.       Kaźmierski Aleksandr. Ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne. Warszawa, 1998.

9.       Kubacki Ryszard, Ofiarski Zbigniew. Analiza podatkowa. System podatkowy. Warszawa, 1999.

10.   Kubacki Ryszard, Ofiarski Zbigniew. Postępowanie podatkowe. Warszawa, 1998.

11.   Łućko Renata, Senda Tadeusz. Prawo celne. Warszawa, 1998.

12.   Sachnowski Zygmunt. Administracja finansowa i kontrola skarbowa. 2. wydanie. Warszawa, 1998.

13.   Stejblis Marek. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Warszawa, 1998.

 

 

Wzory Pism Becka

 

1.       Litwińska Marta. Zeszyt 7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa, 1999.

2.       Niemirka Bogusław. Zeszyt 3. Statut fundacji. Warszawa, 1995.

 

 

Podręczniki Prawnicze

 

1.       Gniewek Edward. Prawo rzeczowe. Warszawa, 1997.

2.       Leoński Zbigniew. Samosząd terytorialny w RP. 2. wydanie. Warszawa, 1999.

3.       Mądrzak Henryk (red.), Marszałkowska-Krześ Elwira. Postępowanie cywilne. 3. wydanie. Warszawa, 2001.

4.       Skowrońska-Bocian Elźbieta. Prawo spadkowe. Warszawa, 1997.

5.       Smyczyński Tadeusz. Prawo rodzinne i opiekuńcze. 2. wydanie. Warszawa, 1999.

6.       Wołodkiewicz Witold, Zabłocka Maria. Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa, 1996.

 

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

 

1.       Fiedor Karol. Austria. Łódź, 2000.

2.       Grzelak Zdzisław, Zimnicka Katarzyna. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa a w obliczu startu Unii Gospodarczej i Walutowej. Łódź, 2000.

3.       Grzelak Zdzisław, Zimnicka Katarzyna. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa a w obliczu startu Unii Gospodarczej i Walutowej. Łódź, 2000. (2 .)

4.       Grzelak Zdzisław, Zimnicka Katarzyna. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa a w obliczu startu Unii Gospodarczej i Walutowej. Łódź, 2000. (3 .)

5.       Janowski Karol B. Polska polityka zagraniczna w 1989 R. 10 lat później. Łódź, 2000.

6.       Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów. Opracował i wstępem zaopatrzył Hassan A. Jamsheer. Łódź, 1999.

7.       Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów. Opracował i wstępem zaopatrzył Hassan A. Jamsheer. Łódź, 1999. (2 )

8.       Meissner Lucjan, Wilk Marian. Austria w polityce ZSSR i mocarstw zachodnich w latach 1938-1955. Łódź, 2000.

9.       Marian Wilk. Stalin a problem zjednoczenia Niemiec.Gorbaczow triumf i upadek reformatora. Żyrinowski w ocenie prasy niemieckiej. Łódź, 2000.

 

 

Monitor Integracji Europejskiej

 

1.       # 3, 1995.

2.       # 4, 1995.

3.       # 6, 1996.

4.       # 13, 1997.

5.       # 15, 1998.

6.       # 16, 1998.

7.       # 17, 1998.

8.       # 18, 1998.

9.       # 19, 1998.

10.   # 20, 1998.

11.   O opinii Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Warszawa, 1997.

12.   Narodowa Debata o Integracji Polski z Unią Europejską. Wyd. Specjalne.

13.   Position of the Government of the Republik of Poland Regarding the Commission's Opinion on Poland's Application for Membership of the European Union. Warsaw, 1997.

14.   Narodowa Startegia Integracji. 1997.

15.   National Strategy for Integration. 1997.

16.   Agenda 2000. Podsumowanie opinii Komisji Europejskiej o wnioskach o członkostwo w UE złoźonych przez: Bułgarie, Estonie, Litwe, Łotwe, Czechy, Rumunie, Słowację i Węgry.

17.   Agenda 2000. Rozszerzenie Unii Europejskiej Nowe Wyzwania.

 

 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 

1.       Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa 1998.

2.       Usługi audiowizualne [Wybrane zagadnienia jednolitego Rynku] Analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych. Warszawa 1998.

3.       Prawo autorskie. Warszawa 1998.

4.       Ochrona konsumenta. Część I. Opracowanie analityczne. Warszawa 1998.

5.       Łączność. Wybrane zagadnienia funkcjonowania Jednilitego Rynku. Warszawa 1998.

6.       Prawo podatkowe. Opracowanie analityczne. Warszawa 1998.

7.       Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. Część I. Opracowanie analityczne. Warszawa 1998.

 

 

Biblioteka Europejska

 

1.       (5) Forum Młoda Europa. Kluby Europejskie. Warszawa 1997.

2.       (13) Forum Młoda Europa. Edukacja europejska poprzez Internet. Warszawa 1997.

3.       (15) Wdraźanie przez Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim. Warszawa 1997.

 

 

Monografie Zakamycza

 

1.       Małysa Katarzyna. Proces inwestycyjno-budowlany. Zakamycze 2002.

2.       Jakubecki Andrzej. Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Zakamycze 2002.

3.       Izydorczyk Jacek. Stosowanie tymczasowego arestowania w polskim postępowaniu karnym. Zakamycze 2002.

4.       Szpunar Maciej. Promocja towarów w prawie wspólnotowym. Zakamycze 2002.

5.       Korzeniowska Agnieszka. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym. Zakamycze 2002.

6.       Habzda-Siwek Ewa. Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym. Zakamycze 2002.

7.       Ewa Gruza. Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna. Zakamycze 2003.

8.       Włodzimierz Wróbel. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Zakamycze 2003.

9.       Zbigniew Lasocik. Zabójca zawodowy i na zlecenie. Zakamycze 2003.

10.   Tomasz Justyński. Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej. Zakamycze 2003.

11.   Eligiusz Jerzy Krześniak. Spółka partnerska w systemie prawa niemieckogo i prawa amerykańskiego. Zakamycze 2003.

12.   Stanisław Pieprzny. Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Zakamycze 2003.

13.   Adam Wacławczyk. Obligacje komunalne. Zakamycze 2003.

14.   Jadwiga Pazdan. Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym. Zakamycze 2003.

15.   Andrzej Janiak. Przywileje bankowe w prawie polskim. Zakamycze 2003.

16.   Marek Andrzewski. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Zakamycze 2003.

17.   Krzysztof Sobieralski. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Zakamycze 2003.

18.   Ewa Habzda-Siwek. Diagnoza stanu psyhicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym. Zakamycze 2003.

19.   Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Potrącenie w prawie cywilnym. Zakamycze 2003.

20.   Andrzej Bałaban. Polskie problemy ustrojowe. Zakamycze 2003.

21.   Kamil Antonów. Prawo do emerytury. Zakamycze 2003.

22.   Jerzy Stefan Langrod. Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint. Zakamycze 2003.

23.   Jan Turek. Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym. Zakamycze 2003.

24.   Michał Możdżeń-Marcinkowski. Agencja nieruhomości rolnych. Zakamycze 2003.

25.   Witold Wołodkiewicz. Czy prawo rzymskie przestało istnieć?. Zakamycze 2003.

 

 

SOPP

 

1.       Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1998. (stan prawny na dzień 1 styvznia 1999.) LEX, Sopot 1999.

2.       Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000. (stan prawny na dzień 1 styvznia 2001.) LEX, Sopot 2001.

3.       Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2002. (stan prawny na dzień 1 styvznia 2003.) LEX, Sopot 2003.

4.       Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2002. (stan prawny na dzień 1 styvznia 2003.) Aneks. LEX, Sopot 2003.

 

 

Karta

 

1.       Album z wojny 1919. Starcie polsko-litewskie. Peerel: skargi i wnioski. 2001. (32).

2.       Bies małej stabilizacji. Kwiecień, 1991. (4).

3.       Bunt w kingirze. 1994. (13).

4.       Człowiek oblęźony. 1992. (8).

5.       Inicjatywa prywatna. Rewolucja w Kimrach 1905. UPA w Polsce. Cenzura WRON. 1999. (29).

6.       Listy z I wojny. Głód na Powołźu. Z AK do NKWD. 1995. (17).

7.       Niemcy a UPA. Kontrrewolucja 1980-81. 1997. (23).

8.       Rewolucja wieku. Zaułek polsko-ukraiński. Mur w Berlinie. 1997. (22).

9.       Ziemianie. Grypsy Iwowskie. Odwilź na Placu. 1996. (19).

10.   Żydowski Lublin. Twierdza Breslau. Samokrytyka Różańskiego. 2000. (31).

 

 

Kultura

 

1.       Nr 1/484 2/485, 1988.

2.       Nr 6/501, 1989.

3.       Nr 6/513, 1990.

4.       Nr 9/528, 1991.

5.       Nr 10/529, 1991.

6.       Nr 1/532 2/533, 1992.

7.       Nr 4/535, 1992.

8.       Nr 6/537, 1992.

9.       Nr 7/538 7/539, 1992.

10.   Nr 3/546, 1993.

11.   Nr 7/550 8/551, 1993.

12.   Nr 1/556 2/557, 1994.

13.   Nr 4/559, 1994.

14.   Nr 5/560, 1994.

15.   Nr 6/561, 1994.

16.   Nr 7/562 8/563, 1994.

17.   Nr 10/565, 1994.

18.   Nr 12/567, 1994.

19.   Nr 4/571, 1995.

20.   Nr 5/572, 1995.

21.   Nr 6/573, 1995.

22.   Nr 7/574 8/575, 1995.

23.   Nr 11/578, 1995.

24.   Nr 12/579, 1995.

25.   Nr 1/580 2/581, 1996.

26.   Nr 3/582, 1996.

27.   Nr 4/583, 1996.

28.   Nr 6/585, 1996.

29.   Nr 7/586 8/587, 1996.

30.   Nr 9/588, 1996.

31.   Nr 11/590, 1996.

32.   Nr 12/603, 1997.

 

 

Polskie spotkania Europejskie

 

1.       Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich, 1997.

2.       Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich, 2000 (1 ekz.)

3.       Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich, 2000 (2 ekz.)

4.       Polish European meetings, 1996/1997.

5.       Polish European meetings, 1998.

6.       Polskie spotkania Europejskie, 1997.

7.       Polskie spotkania Europejskie, 1998 (1 ekz.)

8.       Polskie spotkania Europejskie, 1998 (2 ekz.)

9.       Polskie spotkania Europejskie, 1999.

10.   Polskie spotkania Europejskie, 13 14 maja 2000 (1 ekz.)

11.   Polskie spotkania Europejskie, 13 14 maja 2000 (2 ekz.)

 

 

ZESZYTY HISTORYCZNE

 

1.       Instytut literacki, Paryź, 1962, Z. 2.

2.       Instytut literacki, Paryź, 1963, Z. 4.

3.       Instytut literacki, Paryź, 1964, Z. 5.

4.       Instytut literacki, Paryź, 1965, Z. 8.

5.       Instytut literacki, Paryź, 1966, Z. 9.

6.       Instytut literacki, Paryź, 1969, Z. 16.

7.       Instytut literacki, Paryź, 1970, Z. 17.

8.       Instytut literacki, Paryź, 19670, Z. 18.

9.       Instytut literacki, Paryź, 1971, Z. 19.

10.   Instytut literacki, Paryź, 1971, Z. 20.

11.   Instytut literacki, Paryź, 192, Z. 22.

12.   Instytut literacki, Paryź, 1973, Z. 25.

13.   Instytut literacki, Paryź, 1973, Z. 26.

14.   Instytut literacki, Paryź, 1974, Z. 29.

15.   Instytut literacki, Paryź, 1974, Z. 30.

16.   Instytut literacki, Paryź, 1975, Z. 31.

17.   Instytut literacki, Paryź, 1976, Z. 35.

18.   Instytut literacki, Paryź, 1976, Z. 36

19.   Instytut literacki, Paryź, 1976, Z. 38.

20.   Instytut literacki, Paryź, 1977, Z. 41.

21.   Instytut literacki, Paryź, 1977, Z. 42.

22.   Instytut literacki, Paryź, 1978, Z. 43.

23.   Instytut literacki, Paryź, 1978, Z. 45.

24.   Instytut literacki, Paryź, 1978, Z. 46.

25.   Instytut literacki, Paryź, 1979, Z. 48.

26.   Instytut literacki, Paryź, 1979, Z. 49.

27.   Instytut literacki, Paryź, 1980, Z. 51.

28.   Instytut literacki, Paryź, 1980, Z. 53.

29.   Instytut literacki, Paryź, 1980, Z. 54.

30.   Instytut literacki, Paryź, 1981, Z. 55.

31.   Instytut literacki, Paryź, 1981, Z. 58.

32.   Instytut literacki, Paryź, 1982, Z. 60.

33.   Instytut literacki, Paryź, 1982, Z. 61.

34.   Instytut literacki, Paryź, 1982, Z. 62.

35.   Instytut literacki, Paryź, 1983, Z. 63.

36.   Instytut literacki, Paryź, 1983, Z. 65.

37.   Instytut literacki, Paryź, 1983, Z. 66.

38.   Instytut literacki, Paryź, 1984, Z. 68.

39.   Instytut literacki, Paryź, 1984, Z. 69.

40.   Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 71.

41.   Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 72.

42.   Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 73.

43.   Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 74.

44.   Instytut literacki, Paryź, 1986, Z. 75.

45.   Instytut literacki, Paryź, 1986, Z. 76.

46.   Instytut literacki, Paryź, 1986, Z. 77.

47.   Instytut literacki, Paryź, 1987, Z. 81.

48.   Instytut literacki, Paryź, 1987, Z. 82.

49.   Instytut literacki, Paryź, 1988, Z. 83.

50.   Instytut literacki, Paryź, 1988, Z. 84.

51.   Instytut literacki, Paryź, 1989, Z. 90.

52.   Instytut literacki, Paryź, 1990, Z. 92.

53.   Instytut literacki, Paryź, 1990, Z. 93.

54.   Instytut literacki, Paryź, 1990, Z. 94.

55.   Instytut literacki, Paryź, 1991, Z. 95.

56.   Instytut literacki, Paryź, 1991, Z. 96.

57.   Instytut literacki, Paryź, 1991, Z. 97.

58.   Instytut literacki, Paryź, 1992, Z. 99.

59.   Instytut literacki, Paryź, 1992, Z. 100.

60.   Instytut literacki, Paryź, 1992, Z. 102.

61.   Instytut literacki, Paryź, 1993, Z. 104.

62.   Instytut literacki, Paryź, 1993, Z. 105.

63.   Instytut literacki, Paryź, 1993, Z. 106.

64.   Instytut literacki, Paryź, 1994, Z. 110.

65.   Instytut literacki, Paryź, 1994, Z. 110.(2 ekz.)

66.   Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław Adam. Bibliografia Kultura (1988-1996), Zeszyty Histiryczne (1988-1996), Dziełalność wydawnicza (1988-1996). Paryź, 1997.