Словники та довідкова література

 

1.       Kuryłowicz Marek. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. - Zakamycze, 1998.

2.       Kuryłowicz Marek. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. - Zakamycze, 2001.

3.       Pieńkos Jerzy. Słownik Łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze. Zakamycze, 2002.

4.       Pieńkos Jerzy. Słownik terminologiczny. Francusko-polski. Zakamycze, 2002.

5.       Kuryłowicz Marek. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. - Zakamycze, 2002.

6.       Pieńkos Jerzy. Słownik prawniczy. Polsko-angielski. Zakamycze, 2002.

7.       Mały słownik etyczny. Branta 1999.

8.       Jerzy Pieńkos. Polsko-Niemiecki słownik prawniczy. Zakamycze 2002.