Економіка

 

1.       Bliźniak Dariusz, Gontarski Leszek. Gełda towarowa. Materiały pomocnicze. Zakamycze, 1998.

2.       Budnikowski Adam. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa, 2001.

3.       Fuchs Bernadetta. Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym. Zakamycze, 2000.

4.       Jaki Andrzej. Wycena przedsiębiorstw. Pomiar i ocena wartości. . Zakamycze, 2000.

5.       Księżyk Marianna. Podstawowe zagadnienia ekonomii. Podręcznik. Zakamycze, 2000.

6.       Mynarski Stefan. Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zakamycze, 2000.

7.       Piana Valentino. Jak makroekonomia zmienia się dzięki komputerowi. Materiały pomocnicze. Zakamycze, 2000.

8.       Sołtysińska Aleksandra, Czubik Paweł. CEFTA  środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. Zakamycze, 1997.

9.       Surdykowska Stanisława T. Rachunkowość międzynarоdowa. Zakamycze, 1999.

10.   Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Wprowadzenie  Bronisław Micherda. Zakamycze, 2001.

11.   Wojciechowski Ireneusz. Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko. Zakamycze, 1999.

12.   Working papers. Fritz Breuss. WTO Dispute Settlement from an Economic Perspective – More Failure than Success? October 2001.

13.   Wyjaśnienia ministerstwa finansów. Tom 1. Podatek dochodowy od osób prawnych. 2. wydanie 1999 r. Warszawa, 1999.

14.   Wyjaśnienia ministerstwa finansów. Tom 2. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Warszawa, 1998.

15.   Wyjaśnienia ministerstwa finansów. Tom 3.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Warszawa, 1999.

16.   Польша твой экономический партнер. Варшава, 1999. (1 екз.)

17.   Польша твой экономический партнер. Варшава, 1999. (2 екз.)

18.   Czubik Paweł. Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego. Zakamycze 2002.

19.   Marianna Księżyk. Podstawowe zagadnienia ekonomii. Zakamycze 2002.

20.   Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość. Pod red. Janusza Kalińskiego, Krzysztofa Kaszuby. Rzeszów, 2002 (2 ekz.).

21.   Jan Basta, Janusz Kaliński, Grzegorz Zamoyski. Wstęp do historii gospodarczej XX wieku. Rzeszów 2002.