Історія та зовнішня політика України

 

1.       Drozd Roman, Hałagida Igor. Ukraińcy w Polsce. 1944-1989. Warszawa, 1999.

2.       Kozakiewicz Jerzy. Rosja w polityce niepodległej Ukrainy. Warszawa, 1999.

3.       Ukraina między Rosją a Zachodem. Pod red. Moniki Zamarlik. Kraków, 2001.