Соціологія

 

1.       Gumuła Wiesław. Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn, 2000.

2.       Gumuła Wiesław. Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn, 2000. (2-i ekz.)

3.       Gumuła Wiesław. Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn, 2000. (3-i ekz.)

4.       Żelazny Walter. Francja wobec mnejszości narodowych. Ezniczność, etnopolityka, eznosocjologia. Tyczyn, 2000.

5.       Żelazny Walter. Francja wobec mnejszości narodowych. Ezniczność, etnopolityka, eznosocjologia. Tyczyn, 2000. (2-i ekz.)

6.       Krzysztof Bondyra, Stanisław Lisiecki. Odmiany polskich tożsamości. Poznań 2002. (2 ekz.)