Філософія

 

1.       Pamięć dla przyszłości. Pod red. Zbigniewa Stachowskiego. Tyczyn, 2002.

2.       Pamięć dla przyszłości. Pod red. Zbigniewa Stachowskiego. Tyczyn, 2002. (2-i ekz.)

3.       Marian Golka. Poczucie zagrożeń cywilizacyjnych. Poznań 2000 (2 ekz)

4.       Edyta Stawowczyk. O widzeniu, mediach i poznaniu. Poznań 2002.

5.       Roman Tokarczyk. Prawa narodzin, życia i śmierci. Zakamycze 2002.

6.       Jan Szmyd. Religijność i transcendencja. Branta 2002.